มังคุดระยะผลอ่อนต้องการธาตุ แคลเซียม แมกนีเซียม และฟอสเฟต ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นในการสร้างเนื้อ สร้างเปลือก และพัฒนาผลในขั้นต่อไป ขั้วผลจึงต้องแข็งแรง และส่งอาหารจากใบไปยังทุกๆ ผลอย่างทั่วถึง เพื่อการโตของผลที่สม่ำเสมอ

ฉีดพ่นธาตุอาหารเพื่อการขึ้นผลที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง และขั้วผลทำงานได้ปกติด้วย แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ ร่วมกับ แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม ที่ทำให้เปลือกแข็งแรง ลดอาการเปลือกแตกของผล

อัตราใช้  :แมมมอท จีเอ 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ