เพื่อการมีผลที่ใหญ่ ขั้วผลเขียวสด ลดอาการเปลือกแตก ขั้วแตก ด้วย แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ กระจายอาหารไปยังผลได้อย่างทั่วถึง ร่วมกับ แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม ทำให้เปลือกแข็งแรง และ อั้ม ที่ช่วยในการสะสมน้ำตาล และแป้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มขนาดผลให้ใหญ่

อัตราใช้ : แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ 200 ซีซี. +  แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม 200 ซีซี. + อั้ม 300 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ