ใบอ่อนชุดแรก เป็นชุใบดที่สำคัญ เพราะใช้สังเคราะห์แสงสร้างน้ำตาลส่งไปให้กับราก หากใบชุดแรกไม่ดีพอ การเกิดรากใหม่จะน้อย การดูดซับน้ำ ปุ๋ย ธาตุอาหารจากดินจะไม่เพียงพอกับความต้องการของส่วนต้น ทำให้ต้นโทรม

ฉีดพ่นอาหารเสริมเพื่อดึงใบชุดแรกให้ออกพร้อมกัน ด้วย เลโอ ร่วมกับ แมมมอท ชูก้าร์ และเร่งใบให้เขียวหนา ด้วย แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม

อัตราใช้ : เลโอ 300 ซีซี. +  แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ