การตัดแต่งกิ่งที่เสีย หรือทำมุมไม่ดีออก เป็นการจัดการต้นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ใบทุกใบทุกยอดได้รับการสังเคราะห์แสงอย่างเต็มที่ และควรมีการล้างต้นเป็นประจำ เพื่อกำจัดโรค แมลง ตะไคร่น้ำ ที่สะสมในต้น ไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของแมลง และโรค

ฉีดพ่นธาตุอาหารที่จำเป็นในฟื้นฟูต้นให้สมบูรณ์ด้วย แมมมอท ฟองดู ร่วมกับ แมมมอท คอมบิ ธาตุอาหารรวม 5 ชนิด และ แมมมอท ชูก้าร์ ช่วยฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมกับปุ๋ยเกล็ดโกรกรีน สูตร 24-10-10

อัตราใช้ : แมมมอท ฟองดู 200 ซีซี. + แมมมอท คอมบิ 200 ซีซี. + แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. + โกรกรีน (24-10-10) 300 กรัม ร่วมกับ ชุดล้างต้น เซนน่า 100 กรัม + นอร์ด็อกซ์ 100 กรัม + ไฮบริด 100 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ