การเร่งใบเขียวเข้ม ให้แก่รอบพร้อมกันเป็นชุด หรือการอั้นใบ เพื่อไม่ให้มีใบอ่อนกระจัดกระจาย จะช่วยให้ต้นส้มโอสามารถสะสมอาหาร เพื่อการสร้างดอกเป็นชุดเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉีดพ่นธาตุอหาการที่จำเป็นในการสะสมอาหาร เพื่อสร้างดอกมากกว่าใบด้วย แมมมอท สุพรีม 0-28-18 ร่วมกับ แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม ใบเขียวเข้ม แกจัด ช่วยสะสมน้ำตาลไว้ที่ใบได้มาก

อัตราใช้ : แมมมอท สุพรีม (0-28-18) 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ