เพื่อการขึ้นผลที่ดี มีขนาดใหญ่ และสมบูรณ์ ต้องมีการฉีดพ่นธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการสร้างเนื้อ สร้างเปลือกตั้งแต่ระยะผลอ่อน ด้วย แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ ร่วมกับ แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม และ ปุ๋ยเกล็ดโกรกรีน สูตร 16-9-22 ที่ทำให้ขึ้นลูกโตชัดเจน ลดอาหารผลเหลือง และขยายผลให้ใหญ่หลังจากระยะที่มีการเกิดเมล็ดชัดเจนแล้วด้วย อั้ม

อัตราใช้ : แมมมอท จีเอ 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม 200 ซีซี. + โกรกรีน (16-9-22) 300 กรัม + อั้ม 300 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ