ผลส้มในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวนั้นให้เน้น ธาตุอาหารซิงค์ และแมงกานีส เป็นสำคัญ เพราะจะช่วยเรื่องการเข้าสี ป้องกันใบแก้ว และ ธาตุอาหารแคลเซียม โบรอน ที่ช่วยให้เปลือกแข็งแรง ไม่แตกง่าย แถมทรงสวย ขั้วเหนียว ผลไม่หลุดร่วงง่าย

ฉีดพ่นอาหารเสริมเพื่อบำรุงผลส้มให้สีสวย รสดีด้วย แมมมอท ซิงค์ แมงกานีส ร่วมกับ แคลเซียม โบรอน ที่ทำให้เลือกแข็งแรง ลดอาการเปลือกแตก พร้อมกับการเติมธาตุอาหารทางดินด้วย ยูท่า 10

อัตราใช้แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ 200 ซีซี. +  แมมมอท แคลเซียม โบรอน 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ร่วมกับ ยูท่า 300-500 กรัม ต่อต้น

สินค้าแนะนำ