เมื่อใบชุดที่ 2 ผลิและกางใบเต็มเป็นระยะเพสลาดแล้ว ให้ใส่ปุ๋ยและฉีดพ่นอาหารเสริมทางใบ เพื่อเป็นการสะสมอาหารให้ใบชุดที่ 2 แก่รอบ และมีสีเขียวเข้มทุกใบในต้น

ฉีดพ่นอาหารเสริมทางใบเพื่อสะสมอาหารด้วย แมมมอท สุพรีม 0-28-18 ร่วมกับ แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม ที่ทำให้ใบเขียวเข้ม เป็นมันวาว

อัตราใช้ : แมมมอท สุพรีม (0-28-18) 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ