หลังจากสะสมอาหาร และคุมใบให้แก่จัดทั้งต้นเป็นระยะเวลา 25-50 วัน เพื่อเปลี่ยนตาใบเป็นตาดอกแล้ว จะต้องฉีดพ่นอาหารเสริม เพื่อกระตุ้นทำให้ต้นแตกตาดอกพร้อมกัน

ฉีดพ่นอาหารเสริมเพื่อกระตุ้นทำให้ต้นแตกตาดอกพร้อมกันด้วย แมมมอท ฟองดู ร่วมกับ แมมมอท ชูก้าร์ เพื่อให้ดอกออกใกล้เคียงกันทุกยอด

อัตราใช้ : แมมมอท ฟองดู 200 ซีซี. + แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ