การบำรุงก่อนดอกบาน ต้องมีการเตรียม แคลเซียม โบรอน ในช่อดอก และใบรองดอกให้เพียงพอ เพื่อการผสมดอกติดดี และเพื่อการพลิกลูกที่ดี ควรฉีดพ่นด้วย เออร์โกสติม และแมมมอท แคลเซียม โบรอน

อัตราใช้ : เออร์โกสติม 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม โบรอน 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ