การเพิ่มการทำงานของขั้วผล เพื่อให้การส่งผ่านน้ำตาลมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงทุกผล การโตของผลจะเป็นไปพร้อมกันๆ การแตกของผลจะน้อย ทำให้ได้ผลที่มีขนาดสม่ำเสมอ

ฉีดพ่นอาหารเพื่อเพิ่มการทำงานของขั้วผลให้เต็มประสิทธิภาพด้วย แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ ร่วมกับ แมมมอท แคลเซียม โบรอน ที่ช่วยควบคุมการเข้าของน้ำที่ผล ลดอาการเปลือกแตก

อัตราใช้ : แมมมอท จีเอ 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม โบรอน 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ