เพื่อให้เงาะผลใหญ่ ผลสวย เนื้ออร่อย ควรฉีดพ่นด้วย แมมมอท แคลเซียม โบรอน ตัวช่วยกักเก็บน้ำตาลไว้ที่ผล สร้างเปลือกที่เหนียว ไม่แตกง่าย ร่วมกับ แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ ช่วยกระจายน้ำตาลไห้ทั่วถึงทุกผลในช่อ และ อั้ม ที่เพิ่มการสะสมน้ำตาลในผลให้มากขึ้น และทำให้เนื้อในและเปลือกโตสัมพันธ์กัน

อัตราใช้ : แมมมอท แคลเซียม โบรอน 200 ซีซี. + แมมมอท จีเอ 200 ซีซี. + อั้ม 300 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ