การสะสมอาหารของใบ เพื่อให้ใบเป็นใบที่เขียวเข้ม และหนา ใบกางสู้แดดได้ดี เพราะใบต้องสังเคราะห์แสงสร้างอาหาร สร้างน้ำตาล เพื่อสะสมไว้สร้างดอก สร้างเนื้อผล

ฉีดพ่นชุดสะสมอาหาร แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม ร่วมกับ แมมมอท สุพรีม 0-28-18 เพื่อการสร้างใบให้เขียวเข้ม สะสมอาหารได้มาก

อัตราใช้ : แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม  200 ซีซี. + แมมมอท สุพรีม (0-28-18) 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ