การจัดการตัดแต่งกิ่งสำหรับต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว จะเป็นการลดแหล่งสะสมโรคและแมลงได้มาก และเป็นการสร้างกิ่งใหม่ เพื่อการออกดอกติดผลในรุ่นต่อไป

ฉีดพ่นอาหารเสริมเพื่อฟื้นต้นด้วย แมมมอท ฟองดู ร่วมกับ แมมมอท คอมบิ ธาตุอาหารรวม 5 ชนิด ที่จำเป็นในการสร้างกิ่งใหม่ และควรทำการล้างต้น ด้วย เซนน่า ร่วมกับ นอร์ด็อกซ์ และไฮบริด ทุกๆ 3 เดือน เพื่อป้องกันการวางไข่ของแมลง และการเข้าทำลายของเชื้อรา

อัตราใช้ : แมมมอท ฟองดู 200 ซีซี. + คอมบิ 200 ซีซี. ร่วมกับ เซนน่า 100 กรัม + นอร์ด็อกซ์ 100 กรัม + ไฮบริด 100 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ