การเตรียมต้นเพื่อการสร้างดอก ต้องมีกิ่งหรือทางจำนวนมาก และกิ่งต้องเขียวสด สมบูรณ์ แข็งแรง ด้วยการฉีดพ่นชุดสะสมอาหาร แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม ร่วมกับ แมมมอท ชูก้าร์ และ แมมมอท สุพรีม 0-28-18 และต้องมีการให้สารอะมิโนเพื่อการเจริญพันธุ์ เพื่อการสร้างดอก และทนทานต่อสภาพอากาศ ด้วย อมฤต

อัตราใช้ : แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม 200 ซีซี. + แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. + แมมมอท สุพรีม (0-28-18) 200 ซีซี. + อมฤต 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ