เพื่อให้ได้ดอกจำนวนมาก และเป็นชุด ต้องช่วยจุดเจริญตาดอกให้มีการพัฒนาที่พร้อมกันด้วย แมมมอท ฟองดู และเพิ่มระดับน้ำตาลในต้นให้มีมากกว่าไนโตรเจน เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดดอกด้วย แมมมอท ชูก้าร์ เพราะถ้ามีน้ำตาลที่ตาดอกน้อย การสร้างดอกจะน้อยตาม และต้องมีการให้สารอะมิโนเจริญพันธุ์ทำให้ติดดอกดีด้วย อมฤต

อัตราใช้ : แมมมอท ฟองดู 200 ซีซี. + แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. + อมฤต 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ