การมีดอกที่พร้อมกันเป็นจำนวนมาก ต้องมีการเตรียมท่อน้ำท่ออาหารให้ทำงานส่งน้ำตาลไปเลี้ยงทุกส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ ร่วมกับ แมมมอท ชูก้าร์ น้ำตาลทางด่วนที่จำเป็นต่อการพัฒนาดอก และ แมมมอท แคลเซียม โบรอน ที่ทำให้ผิวเปลือกมีความแข็งแรง  และ อมฤต เพื่อลดการหลุดร่วงของดอก

อัตราใช้ : แมมมอท จีเอ 200 ซีซี. + แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม โบรอน 200 ซีซี. + อมฤต 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ