ระยะการปลูกมะละกอ ต้องคำนึงถึงปริมาณฝนต่อปี ถ้าฝนมาก ต้องปลูกห่าง เพราะจะทำให้ต้นมะละกอไม่สูงเร็ว ได้ผลผลิตมาก แต่ถ้าฝนน้อยก็สามารถปลูกใกล้กันได้ แต่ใบต้องไม่เกยกัน และขึ้นอยู่กับพันธุ์มะละกอที่ปลูกด้วย ว่าเป็นทางยาว หรือทางสั้น

สินค้าแนะนำ