มะละกอจะมีการสร้างดอก ติดผลพร้อมกันจำนวนมาก การให้ปุ๋ย ธาตุอาหาร และน้ำจึงต้องมากและเพียงพอ

เติมปัจจัยที่ขาด โดยการฉีดพ่นด้วย อมฤต อะมิโนเจริญพันธุ์ สร้างดอกแข็งแรง ไม่ฝ่อ ร่วมกับ แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ เพื่อขั้วผลที่แข็งแรง และ แมมมอท แคลเซียม โบรอน ที่ช่วยสร้างเนื้อ สร้างเมล็ด ทรงผลดี ได้น้ำหนัก ก้นผลไม่ลีบ พร้อมด้วย ปุ๋ยเกร็ด โกรกรีน สูตร 16-9-22

อัตราใช้ : อมฤต 200 ซีซี. + แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม โบรอน 200 ซีซี. + โกรกรีน (16-9-22) 200 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ