การสร้างความงอกที่ดีด้วยสารอาหารที่มีอะมิโน เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเติบโตของต้นข้าวโพด แนะนำใช้ สไตรค์ 20 ซีซี. ต่อเมล็ดข้าวโพด 2-5 กิโลกรัม ในการคลุกเมล็ดข้าวโพด เพื่อเพิ่มความงอก จากนั้นสร้างราก สร้างยอด และใบ ของช้าวโพดให้พร้อมเพรียงกัน และทำให้ต้นข้าวโพดปรับตัวได้เร็ว ทนต่อสภาพการปลูกด้วย เดโฟ ร่วมกับ สไตรค์ เมื่อข้าวโพดงอกเป็นใบจริงแล้ว 4 ใบ อัตราใช้ : เดโฟ 20 ซีซี. + สไตรค์ 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน