การที่ต้นข้าวโพดสูงใหญ่ ใบเขียว รากเยอะ ยอดเจริญดีพร้อมกันทั้งแปลง จะทำให้การติดฝักข้าวโพดได้มาตรฐาน น้ำหนักผลผลิตรวมต่อพื้นที่สูง

ฉีดพ่นด้วย ดีซ ร่วมกับ โชปาร์ ธาตุอาหารรองเสริม เพื่อการสร้างสีใบ และการแทงยอด ต้นข้าวโพดโตดี เสมอพร้อมกัน

อัตราใช้ : ดีซ 30 ซีซี. + โชปาร์ 30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน

สินค้าแนะนำ