ข้าวโพดใบม่วง ใบเหลือง เกิดจากการที่ต้นข้าวโพดขาดฟอสเฟต สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ พอสเตอร์ ในการฉีดพ่นใบ เพื่อเสริมฟอสเฟตส่วนที่ขาด เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างเมล็ด สร้างฝักที่มีขนาดใหญ่

อัตราใช้ : พอสเตอร์ 30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร