เมื่อต้นข้าวโพดเจริญต้นสูงพอสำหรับการเริ่มสร้างดอก ต้องมีการบำรุงธาตุอาหาร เพื่อการสร้างดอกที่แข็งแรง และผสมติดดี ไปจนถึงการเพิ่มน้ำหนักหลังดอกบาน และติดฝักอ่อน

ฉีดพ่นด้วย เรด บีพลัส ร่วมกับ คารอส และฟิตดี เพื่อการสร้างดอก ผสมดอกที่ดีของข้าวโพด สร้างฝักใหญ่ติดเมล็ดได้ครบฝัก น้ำหนักดี

อัตราใช้ : เรด บีพลัส 30 ซีซี. + คารอส 30 ซีซี. + ฟิตดี 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร