โรคที่สำคัญของลำไย : โรคราน้ำฝน,โรคผลเน่า

เชื้อราสาเหตุชอบอากาศชื้นโดยเฉพาะช่วงฝนตกชุกโดยสปอร์ที่ว่ายน้ำได้จะเข้าทำลายใบอ่อน ใบเพสลาด ทำให้ใบเน่าหลุดร่วงลงไปสะสมในดินเมื่อลำไยออกผลลมและฝนจะพาเชื้อปลิวขึ้นไปตกบนผลทำให้ผลแตก

อ่านเพิ่มเติม