โรคที่สำคัญของทุเรียน : โรคใบจุดสาหร่าย หรือใบจุดสนิม

ในสวนที่รกทึบมีความชื้นสูงและขาดการบำรุงรักษาจะมีสาหร่ายขึ้นปกคลุมเนื้อใบมองเห็นเป็นสีสนิม สาหร่ายดูดกินน้ำเลี้ยงใบพืชและลดการสังเคราะห์แสงทำให้ต้นพืชทรุดโทรมผลผลิตและคุณภาพต่ำลงพบการระบาดได้ทุกฤดูแต่มักพบการระบาดรุนแรงในบริเวณที่มีความชื้นสูง

อ่านเพิ่มเติม

โรคที่สำคัญของทุเรียน : โรคราสีชมพู

เชื้อราสาเหตุอาศยอยู่บนกิ่งและง่ามกิ่งหรือลำต้นพืช ทำให้กิ่ง ง่ามกิ่ง และเปลือกของลำต้นผุ เมื่อฝนตกหรือความชื้นสูงเชื้อราจะเจริญเติบโตขยายออกมากขึ้นและอาจเห็นเส้นใยสีชมพูรอยแผลที่ขยายขึ้นใหม่

อ่านเพิ่มเติม

แมลงศัตรูสำคัญของลำไย : ตัวอ่อนมวลลำไย , มวลลำไยหรือแมงแกง

เป็นมวลขนาดใหญ่มีปากชนิดเจาะดูดตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทำความเสียหายให้กับลำไยโดยดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และผลอ่อน ทำให้ยอดอ่อนและใบอ่อน แห้งเหี่ยว ดอกเสียหาย ไม่ติดผลหรือทำให้ร่วงหล่นตั้งแต่ยังเล็ก ตัวเต็มวัยจะซ่อนตัวอยู่ภายใต้ต้น ลำไยจนถึงระยะที่ลำไยเริ่มแทงช่อดอก

อ่านเพิ่มเติม

แมลงศัตรูสำคัญของลำไย : แมลงค่อมทอง

เป็นแมลงจำพวกด้วงปีกแข็ง ตัวเต็มวัยเป็นด้วงงวงมีหลายสี เช่น เหลือง เทา ดำ หรือเขียวปนเหลือง มีปากกัดกินเป็นงวงยื่นเห็นได้ชัด แมลงค่อมทองกัดกินใบ ยอดอ่อน และช่อดอก ทำให้ใบเสียหายและชะงักการเจริญเติบโต

อ่านเพิ่มเติม